Úvod

Realizátor (příjemce dotace): Agentura STARS s.r.o., IČ: 259 16 891, Dolní 157/10, 500 02 Hradec Králové

Partner: Mateřská škola speciální Trutnov, IČ: 601 53 041, Na Struze 124, 541 01 Trutnov

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.01/05.0023

Číslo prioritní osy/oblasti podpory: 1 / 1.3

Projekt byl realizován Agenturou Stars s.r.o. od 1.5.2012 do 31.12.2012. Byl zaměřen na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků, včetně vedoucích pracovníků mateřských škol v Královéhradeckém kraji s důrazem na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich následném začlenění do ZŠ „běžného vzdělávacího proudu“. V rámci projektu bylo nabízeno celkem 8 vzdělávacích kurzů, s tím odborně souvisejících 7 pracovních dílen a další významnou aktivitou projektu byly navazující skupinové konzultace zaměřené na řešení aktuálních potřeb a problémů praxe cílové skupiny reflektující témata vzdělávání. Všechny nabízené vzdělávací kurzy a pracovní dílny byly akreditovány v systému DVPP Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Základní a Nástavbový kurz Bazální stimulace byly realizovány ve spolupráci s INSTITUTEM Bazální stimulace s.r.o.

Projekt byl realizován ve spolupráci s partnerem projektu, kterým byla Mateřská škola speciální Trutnov. Pracovníci Mateřské školy speciální garantovali odbornou úroveň nabízeného vzdělávání a dále se na projektu podíleli realizací skupinových konzultací v režimu předávání příkladů dobré praxe.