Agentura STARS s.r.o. je akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí a prioritně nabízí vzdělávání pro pracovníky pomáhajících profesí (pedagogické pracovníky, pracovníky poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb a zdravotnické pracovníky) a dále poskytuje poradenství v oblasti tvorby a administrativy projektů včetně výběrových řízení v rámci projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Agentura má v současné době navázánu spolupráci s desítkami lektorů z celé ČR – odborníků profesně zaměřených na oblast psychologie, supervize, zdravotnictví, speciální pedagogiky, sociální práce, apod.

Agentura úzce spolupracuje se Vzdělávací agenturou Mgr. Jany Fišerové