Agentura STARS s.r.o. od dubna 2018 změnila svůj název na Citygraph s.r.o., i nadále je však její doménou vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí, především pak pracovníků sociálních služeb prostřednictvím akreditovaných kurzů.  Dále se specializuje i na poradenství v oblasti tvorby a administrativy projektů.

Agentura má v současné době navázánu spolupráci s desítkami lektorů z celé ČR – odborníků profesně zaměřených na oblast psychologie, supervize, zdravotnictví, speciální pedagogiky, sociální práce, apod.

Agentura úzce spolupracuje se Vzdělávací agenturou Mgr. Jany Fišerové