• Odborné poradenství v oblasti tvorby a administrace projektů
    (projektovém řízení včetně zpracování žádostí z Operačních programů Zaměstnanost, Výzkum, vývoj a vzdělávání a Podnikání  a inovace pro konkurenceschopnost)
  • Komplexní zajištění administrace výběrových řízení v rámci projektů financovaných z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
  • Organizační zajištění odborných konferencí, seminářů a dalších propagačních akcí
  • Realizace a vyhodnocení dotazníkových šetření
  • Poradenství v oblasti e-learningového vzdělávání.