Úvodní stránka

Realizátor (příjemce dotace): Agentura STARS s.r.o., IČ: 259 16 891, Dolní 157/10, 500 02 Hradec Králové

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.10/04.0007

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2013
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2014

Projekt byl zaměřen na rozšíření nabídky vzdělávacích kurzů v rámci celoživotního vzdělávání pro pracovníky služeb sociální prevence. V rámci projektu bylo připraveno celkem 12 vzdělávacích kurzů zaměřených jednak na rozvoj manažerských dovedností a profesní růst zaměstnanců a dále na přímou práci s klientem v sociálních službách. Výstupem projektu tedy bylo vytvoření 12-ti nových produktů a proškolení 180-ti účastníků v rámci pilotního ověřování. Inovativním prvkem realizovaného projektu bylo především zaměření na specifické formy práce s cílovou skupinou v rámci vzdělávání, jako např. sebezkušenostní skupiny.

Podrobnější informace o kurzech aktuálně realizovaných a vytvořených v projektu včetně možnosti přihlašování jsou dostupné na stránkách vzdělávací agentury Mgr. Jana Fišerová v nabídce Otevřené kurzy: http://vzdelavani.net/otevrene-kurzy/prihlaseni-do-kurzu/