Přihlášení do kurzů

Přihlašování do kurzů financovaných z prostředků projektu bylo ukončeno k 24. 6. 2014.

Podrobnější informace o kurzech aktuálně realizovaných a vytvořených v projektu včetně možnosti přihlašování jsou dostupné na stránkách vzdělávací agentury Mgr. Jana Fišerová v nabídce Otevřené kurzy: http://vzdelavani.net/otevrene-kurzy/prihlaseni-do-kurzu/