Vzdělávání – pro pedagogické pracovníky:

2015/2014 – projekt: Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti předškolního vzdělávání v Královéhradeckém a Pardubickém kraji

2014/2013 – projekt: Rozvoj nabídky vzdělávacích programů v kontextu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Pardubickém kraji

2013 – zadavatel: Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332, realizace zakázky: vzdělávací kurzy pro pedagogické pracovníky

2012 – projekt: Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v Královéhradeckém kraji

 

Vzdělávání – sociální služby:

2015/2014 – zadavatel: Domov U Biřičky, realizace kurzů na klíč (Jak se doptat, co klient skutečně potřebuje; Praktická personalistika pro vedoucí malých týmů v sociálních službách)

2014/2013 – projekt: Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky služeb sociální prevence

2014/2012 – projekt: Rozvoj nabídky vzdělávacích programů pro nelékařské zdravotnické profese působící na pomezí sociálně – zdravotní oblasti

 

Vzdělávání – pro pěstouny

2013/2014 – zadavatel: Podzámčí, agentura podpory rodin a služeb o.p.s. (Chlumec nad Cidlinou), zajištění vzdělávacích kurzů pro pěstouny a chůvy v rámci povinného plnění vzdělávání

2013 – zadavatel: Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s., realizace vzdělávacích kurzů pro pěstouny v rámci povinného plnění vzdělávání

 

Realizace a vyhodnocení dotazníkových šetření:

2013 – zadavatel:  Statutární město Hradec Králové, realizace zakázky: statistické zpracování a vyhodnocení dotazníkového šetření „Cesty dětí do školy a zpět“.

2012/2013 – zadavatel: Univerzita Hradec Králové, Ústav sociální práce, realizace zakázky: zpracování dotazníkového šetření a závěrečné zprávy pro oblast sociální práce. 

 

Administrace výběrových řízení:

2015 – zadavatel: Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332, kompletní příprava a administrace veřejné zakázky malého rozsahu „Zahraniční jazykové pobyty učitelů a žáků ZŠ Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332“ v rámci projektu financovaného z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

2015 – zadavatel: První soukromá škola v Hradci Králové, s.r.o., kompletní příprava a administrace veřejné zakázky malého rozsahu „Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky a stáže pedagogů První soukromé základní školy v Hradci Králové, s.r.o.“ v rámci projektu financovaného z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

2013 – kompletní příprava veřejné zakázky malého rozsahu na „Dodávku technického vybavení, realizace WI – FI připojení a vytvoření online výukového prostředí“ v rámci projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Realizátor projektů: Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332.