O projektu

Název projektu: Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti předškolního vzdělávání v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0118
Realizátor (příjemce dotace): Agentura STARS s.r.o., IČ: 259 16 891, Dolní 157/10, 500 02 Hradec Králové
Partneři projektu:
Mateřská škola speciální, Trutnov
Komuniké, o.p.s.
Datum zahájení projektu: 1. 6. 2014
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2015

Projekt byl zaměřen na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků, včetně vedoucích pracovníků MŠ v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Navazoval na projekty, které již byly v těchto krajích žadatelem a partnery uskutečněny.

V rámci projektu byly realizovány tři klíčové aktivity, zaměřené na vzdělávání budoucích lektorů (pedagogů z MŠ), vzdělávání pedagogů mateřských škol v oblasti polytechnické výchovy a výměnu zkušeností prostřednictvím účasti na stážích v evropských zemích. Vzdělávání v oblasti v polytechnické výchovy bylo realizováno formou 17 pracovních dílen ve dvou bězích a cílová skupina se v projektu zúčastní celkem 12 zahraničních stáží.