Agentura k dispozici pronajaté výukové prostory, které splňují podmínky pro odborné vzdělávání, včetně praktických nácviků a zážitkových forem výuky.


Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, Jana Černého 8/28, Věkoše, Hradec Králové 503 41