Úvodní stránka

Realizátor (příjemce dotace): Agentura STARS s.r.o., IČ: 259 16 891, Dolní 157/10, 500 02 Hradec Králové

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.10/03.0030

Datum zahájení projektu: 1. 8. 2012
Datum ukončení projektu: 30. 3. 2014

Projekt byl zaměřen na rozšíření nabídky vzdělávacích programů určených pro pracovníky nelékařských profesí působící na pomezí sociálně-zdravotní oblasti v Královéhradeckém kraji. Projekt nabídl nejen nové vzdělávací kurzy pro danou skupinu ale i nové formy vzdělávání – e-learning, které zvýšily dostupnost vzdělávání pro tuto cílovou skupinu.

Podrobnější informace o kurzech aktuálně realizovaných a vytvořených v projektu včetně možnosti přihlašování jsou dostupné na stránkách vzdělávací agentury Mgr. Jana Fišerová v nabídce Otevřené kurzy – zdravotníci: http://vzdelavani.net/kurzy-pro-zdravotniky/